AP Radio 4 Kaldtvannsmåler – 80 mm, Q3=2,5 (G 3/4 B) Artikkelnr.: 61143500

AP Radio 4 Kaldtvannsmåler – 80 mm, Q3=2,5 (G 3/4 B)

Beskrivelse

AP Radio 4 er optimalisert for fjernavlesning og brukes til måling av kaldtvann. Måleren er en tørrløper, dvs. at flowsensor og tellerverk er plassert separat og ikke kommer i kontakt med vann. Dette gir høy driftssikkerhet. Måleverdier registreres i m3/h(kubikk). Måleren kan monteres både horisontalt og vertikalt. Tellerverket kan dreies 360 grader, noe som gjr det enkelt avlese. Måleren leveres med en integrert smussfanger.

Tellerverket overfører automatisk tellerstanden til radiomodulen, som deretter registrerer og samler opp tellerstanden fra midten og slutten av hver måned. Avlesning via fjernavlesningteknologi er mer praktisk en manuell måleravlesning da det ikke krever tilgang til den enkelt bolig.

Techem utfører programmering av måler.

Vis mer…
Tilbake