MK Radio 4 Kaldtvannssmåler – Q3=2,5 MID TE1 Artikkelnr.: 61162200
VVS-nr.: 4830 60412

MK Radio 4 Kaldtvannssmåler – Q3=2,5 MID TE1

Beskrivelse

Vannmåler optimalisert for fjernavlesning, brukes til måling av kaldtvann. Techem garanterer stor driftssikkerhet. Måleren er en tørrløper, flowsensor og tellerverk er plassert separat og kommer dermed ikke i kontakt med vann. Måleverdier registreres i m3/h(kubikk). Måleren kan monteres både horisontalt og vertikalt. Tellerverket kan dreies 360 grader, hvilket gjør avlesningen av displayet enklere. Måleren leveres med en integrert smussfanger.

Tellerverket overfører automatisk tellerstanden til radiomodulen, som deretter registrerer og samler opp tellerstanden fra midten og slutten av hver måned. Avlesning via fjernavlesningteknologi er mer praktisk en manuell måleravlesning da det ikke krever tilgang til den enkelt bolig.

Techem utfører programmering av måler.

Vis mer…
Tilbake