Multical 303 – Kjøle 110 mm, Qp 1,5 Artikkelnr.:

Multical 303 – Kjøle 110 mm, Qp 1,5

Beskrivelse

Techem 303 er en elektronisk energimåler med innebygget radiomodul som sikrer trådløs fjernavlesning av målerverdier. Måleren er robust og tåler temperaturer opptil 130 grader. 303 er MID godkjent og har en livslengde på 12 år, inklusive reserve. I tillegg til dette måler 303 via det patenterte ultralydprinsippet, dette sikrer et mer detaljert måleresultat. 303 er en allsidig måler som kan benyttes både ved store og små anlegg til måling av energiforbruket, dette gjelder for både måling av varme og kjøling.

Techem utfører programmering av måler.

Vis mer…
Tilbake