Techem Multical 403 Retur – 110 mm, Qp 1,5 Artikkelnr.: DK403015

Techem Multical 403 Retur – 110 mm, Qp 1,5

Beskrivelse

  • Multical 403 er en statisk energimåler med innebygget radiomodul som sikrer trådløs fjernavlesning av målerverdier. Måleren er robust og tåler temperaturer opptil 130 grader og har en livslengde på 12 år, inklusive reserve.
  • 403 registrerer målerverdier via det patenterte ultralydprinsippet, det medfører at måleren ikke har bevegelige deler, hvilket gjør den mer robust. 403 er en allsidig måler som kan benyttes både ved store og små anlegg til måling av energiforbruk. Måleren kan benyttes til både varme og kjølemåling.
  • Måleren er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt, dens kompakte oppbygging gjør det også lettere å få plass. Displayet kan snus under installasjon slik at det er lett tilgjengelig for måleravlesning.

Techem utfører programmering av måler.

Vis mer…
Tilbake