Techem Compact Radio 4 (4.5.1) Retur-måler

Techem Compact Radio 4 (4.5.1) Retur-måler

Beskrivelse

En mekanisk energimåler optimalisert for måling av varmeforbruk. Måleren kombinerer regneverk, volumsensor og temperaturføler i en enhet. Compact Radio 4 leveres med en innebygget radiomodul og datalogger.

Trådløs fjernavlesning sikrer daglig overføring og automatisk registrering av målerverdier, dermed unngår man tidskrevende manuell avlesning. Compact Radio 4 er godkjent i henhold til nasjonal og europeisk MID standard (Measuring Instruments Directive), og har en levetid på 12 år inklusive reserve.

Fordeler:

  • Compact Radio 4 tar i bruk flerstråle teknologi, hvilket garanterer nøyaktig og stabil registrering av målerverdier selv ved lav flow (gjennomstrømning).
  • Fleksibel montering både horisontalt og vertikalt, installasjonssted (tur/retur) kan programmeres ved installasjon.
  • Enkel og kostnadseffektiv utskiftning.
  • Måleren er batteridrevet, hvilket reduserer installasjonskostnader.
  • Utstyrt med kabel (1,5m) til tur temperaturføler, valgfri leveranse av retur temperaturføler.
  • Sikker dataoverføring ved hjelp av data kryptering og CRC metode.
  • Nasjonal og europeisk sertifisering gjennom MID direktivet.
Vis mer…
Tilbake