Techem 302 Radio 3 Tur

Techem 302 Radio 3 Tur

Beskrivelse

Techem 302 er en elektronisk energimåler med innebygget radiomodul som leverer alle de fordelene som følger med trådløs fjernavlesning. Måleren er robust og tåler temperaturer opptil 130 grader. 302 er MID godkjent og har en livslengde på 12 år, inklusive reserve.

I tillegg til dette måler 302 via det patenterte ultralydprinsippet, dette sikrer et mer detaljert måleresultat. 302 er en allsidig måler som kan benyttes både ved store og små anlegg til måling av energiforbruket, dette gjelder for både måling av varme og kjøling. 

Bruksområder:

Måling av gulvvarme.
Forbruk til eksterne bygninger, felles og/eller næringsarealer.
Måling av total energimengde ved eiendommer hvor energimengden ikke er kjent fra varmeleverandøren
som fordelingsmåler i f.eks. leilighet og rekkehusbebyggelser.
For registrering av energiforbruk i forbindelse med oppvarming via ventilasjonsanlegg og caloifere.

 

 

 

Vis mer…
Tilbake