Enkeltstrålede vannmålere

Alt tekst
Med fjernavlesning
AP Radio 4
Alt tekst
AP Vario
Alt tekst
Multical 21