MK Radio 4 Kaldtvannsmåler

MK Radio 4 Kaldtvannsmåler

Beskrivelse

Vannmåler optimalisert for fjernavlesning, brukes til måling av kaldtvann. Målerinstallasjonen består av en målekapsel og et målerhus, separat leveranse av komponentene gjør MK måleren til et kostnadseffektivt alternativ da målerhuset kan gjenbrukes ved utbytte. Den eneste komponenten som krever utskiftning er målerkapselen. Måleren har en levetid på 12 år, inklusive reserve. 

Techem garanterer høy målenøyaktighet, selv ved lavt forbruk. Måleren er en tørrløper, noe som betyr at flowsensor og tellerverk er plassert separat og ikke kommer i kontakt med vann. Måleverdier registreres i m3/h(kubikk) hvilket gjør det enkelt å se det aktuelle forbruket. Måleren kan monteres både horisontalt og vertikalt. Tellerverket kan dreies 360 grader, noe som gjør det enkelt å avlese. Måleren er beskyttet med en integrert smussfanger. Ved reparasjon eller utskiftning, kan målerkapselen skiftes ut av våre serviceteknikere.

Tellerverket overfører automatisk tellerstanden til radiomodulen, som deretter registrerer og samler opp tellerstanden fra midten og slutten av hver måned. Avlesning foregår uten tilgang til den enkelte bolig.   

NB!  Målerhuset bestilles separat.

 

Vis mer…
Tilbake