Datainnsamling

Techem tilbyr et bredt utvalg avansert datainnsamlingsutstyr for å effektivisere og forenkle prosessen med å lese av målere og få tilgang til målerverdier. Vi tilbyr trådløse datainnsamlere (TSS-moduler) som plasseres strategisk i oppgangene i bygningen. Disse innsamlingsenhetene mottar automatisk målerverdiene fra de individuelle målerne og sender dem videre til en sikret server via GPRS. Dette sikrer en pålitelig og jevn overføring av data.

Full kontroll med portal- og appløsninger
Gjennom våre portal- og appløsninger får du full kontroll og tilgang til oppdaterte målerverdier. Dette gjør det enkelt å identifisere eventuelle avvik og utføre nødvendige tiltak. Målerverdiene er tilgjengelige for alle våre kunder i Techem Administrator Portal, les mer om portalen her. Vårt datainnsamlingsutstyr er også kompatibelt med Techem Beboer App, hvor forbruksverdier oppdateres daglig. I appen har beboerne muligheten til å følge med på forbruket sitt. I tillegg kan de sette opp forbruksalarmer og bli varslet dersom en alarm utløses.

Med digitale løsninger oppnår vi større energieffektivisering av og i eiendom, og som regel også en mer rettferdig kostnadsfordeling. Les mer på techem.no eller kontakt oss for mer informasjon.