Techem Compact Radio 4 (4.1.1)

Techem Compact Radio 4 (4.1.1)

Beskrivelse

Compact 4.1.1 er en mekanisk energimåler optimalisert for måling av varmeforbruk. Måleren produseres med display (regneverk), volumsensor og temperaturføler i ett. Compact 4.1.1 Radio 4 leveres med en innebygd radiomodul. Trådløs fjernavlesning sikrer daglig overføring og automatisk registrering av målerverdier, dermed unngår man tidkrevende manuell avlesning

Vis mer…
Tilbake