TSS (Techem Smart System)

TSS (Techem Smart System)

Beskrivelse

TSS er vår standardløsning for trådløs fjernavlesning av forbruksverdier. TSS sørger for en kontinuerlig innsamling og oppdatering av forbruksverdier (døgnverdier) i Techems portalløsninger. Alle Techems målere er utstyrt med en integrert radiosender. Radiosenderen overfører fortløpende forbruksverdier til stasjonært plasserte datainnsamlere (TSS moduler) i byggets oppganger. Disse kontrollerer og mellomlagrer statusinformasjon og forbruksverdier, som så sendes videre til en sikker server via GPRS. Overføring av forbruksverdier gjøres på daglig basis. 

TSS modulen er batteridrevet og krever dermed ingen kabling.

1. Modulen skal monteres med 20 cm frigitt veggflate rundt hele modulen.
2. Modulen bør ikke monteres i nærheten av signalforstyrrende kilder, for eksempel strømskap, heissjakt og så videre.

Vis mer…
Tilbake